Onderwijs en opvang

Onderwijs en opvang

Vanaf augustus 2019 zal ik mijn werkzaamheden voortzetten via Cedin onderwijsadvies: https://www.cedinonderwijs.nl/.

Vroegwijs biedt de volgende mogelijkheden voor onderwijs- en opvangorganisaties:

Advies:

Vroegwijs kan worden ingeschakeld voor advies en begeleiding, bijvoorbeeld door middel van observaties en coaching on the job. Ik geef adviezen met betrekking tot het signaleren en begeleiden van peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong in de groep.

Trainingen, lezingen en workshops:

Vroegwijs verzorgt trainingen, lezingen en workshops en zorgt op die manier voor meer kennis op het gebied van signalering en begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de klas of bij de opvang.

Begeleiding:

Vroegwijs kan tevens worden ingeschakeld voor individuele begeleiding van peuters of kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafde kinderen in de groep.