HB0522

HB0522

HB0522 is een initiatief van Geke Maes (Gekend Talent: http://www.gekendtalent.nl), Sjoerd Dirk Meijer (iQBegrijp: https://iqbegrijp.nl/) en vroegwijs. In andere steden in Nederland worden regelmatig speelmiddagen georganiseerd voor vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders met als doel herkenning, contact en informatieverwerving. Ook in Meppel hebben we dit gestart met als doel in een kleinschalige, persoonlijke setting ruimte te bieden voor contact en uitwisseling.

Informatie en opgave kan via de website: https://www.facebook.com/HB0522/

Hopelijk tot de speelmiddag!