Ouders en kinderen

Ouders en kinderen

Vanaf augustus 2019 zal ik mijn werkzaamheden voortzetten via Cedin onderwijsadvies: https://www.cedinonderwijs.nl/.

Vroegwijs biedt de volgende mogelijkheden voor ouders en kinderen:

Advies:

In een adviesgesprek kan ik meedenken en advies geven bij vragen en twijfels, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding of onderwijs.
Er kan ook gekozen worden voor een uitgebreid adviesgesprek: ik bereid het gesprek dan uitgebreid voor aan de hand van aangeleverde informatie. Vanuit de brei aan gegevens analyseer ik de belangrijke punten: ik help de bomen in het bos weer te zien. Het uitgebreide adviesgesprek wordt gevolgd door een geschreven advies. Dit kan worden gebruikt in gesprekken met school of kinderopvang.

Gesprekspartner:

Voor gesprekken met scholen ben ik in te huren als gesprekspartner en extern deskundige.

Begeleiding:

Individuele begeleiding is mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van emotieregulatie, mindset, huiswerkbegeleiding.
Via Natuurlijkerwijs bied ik een kleinschalige begeleidingsgroep met ontwikkelingsgelijken en psycho-educatie.