NIEUWS:
Vanaf augustus 2019 zal ik mijn werkzaamheden (m.u.v. Natuurlijkerwijs) voortzetten via Cedin onderwijsadvies: https://www.cedinonderwijs.nl/.
Ik ben heel blij dat wij elkaar kunnen gaan versterken om op die manier nog meer impact te kunnen hebben!
Natuurlijkerwijs blijft voortbestaan via vroegwijs.

Via Cedin adviseer en begeleid ik ouders, scholen en kinderopvangorganisaties die vragen hebben op het gebied van hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast bied ik begeleiding aan hoogbegaafde kinderen.

Hoogbegaafd zijn is niet altijd makkelijk voor een kind en/of zijn omgeving. Het is daarom belangrijk dat het tijdig wordt gesignaleerd, zodat het kind een goede begeleiding krijgt. Mijn doel is dat niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders en omgeving vroegwijs zijn. Zodat zij dit kind kunnen zien en begeleiden in al zijn krachten en kwetsbaarheden!